Przemienienie Pańskie w sztuce

W ostatnią niedzielę lipca gościliśmy w naszej parafii ks. Daniela Zadorskiego, studenta historii sztuki na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie, który starał się przybliżyć nam znaczenie i symbolikę Przemienienia Pańskiego na przykładzie wybranych dzieł sztuki.

Pierwszym przykładem była XIV-wieczna ikona wykonana w szkole nowogrodzkiej (zobacz niżej). Jest ona bardzo dobrze opracowana geometrycznie i graficznie: całość podzielona jest na dwie wyraźne części: Bożą – nadprzyrodzoną i ludzką – doczesną.

Następnie poznaliśmy teologię obrazu autorstwa Lorenza Lotto z początku XVI wieku. Malarz pięknie oddał lekkość i świetlistość Przemienienia Jezusa, zestawiając je z ciemnymi i ciężkimi kolorami w dolnej części obrazu, symbolizującymi świat doczesny.

Jednym z najbardziej znanych dzieł przedstawiających biblijną scenę Przemienienia jest obraz Rafaela, namalowany w latach 1516-1520. Kompozycja składa się z dwóch części, dwóch oddzielnie ukazanych w Ewangelii wydarzeń. Oprócz Przemienienia Pana Jezusa ukazana została również scena przyprowadzenia do Apostołów epileptyka, którego ostatecznie uzdrawia sam Jezus. Oba te wydarzenia potwierdziły boski charakter posłannictwa Chrystusa.

Kolejny komentarz dotyczył dzieła wybitnego polskiego ikonopisarza XX wieku, Jerzego Nowosielskiego. Odmienny od pozostałych obraz, to prosta ikona, w której autor nie skupiał się na oddaniu szczegółów i oszczędnie gospodaruje kolorami, by zwrócić uwagę odbiorcy na świat symboli i podkreślić sens biblijnego wydarzenia.

Na koniec mogliśmy usłyszeć komentarz dotyczący drewnianego ołtarza Przemienienia Pańskiego z naszego starego kościółka, który obecnie – na czas remontu – znajduje się w nawie bocznej naszego kościoła.

– „Jezus przemienia się wobec Apostołów, a także na ołtarzu w czasie każdej mszy świętej, bo kocha każdego człowieka i chce, abyśmy uwierzyli, że jest prawdziwym Bogiem. Wpatrzeni w Jezusa, którego mamy słuchać, przemieniajmy swoje życie” – zachęcał ks. Daniel.