Przygotowanie do I Komunii Świętej

Informujemy, że biorąc pod uwagę wytyczne Biskupa Kieleckiego oraz obowiązujące przepisy sanitarne uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w sobotę, 29 maja w dwóch grupach:

    o godz. 10.00 – klasa IIIA
    o godz. 12.00 – klasa IIIB

______________________

Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do tej uroczystości.

Zapraszamy na pierwsze próby:
• we wtorek, 4 maja o godz. 17.45 – klasa IIIA;
• w środę o 18.15, 5 maja – klasa IIIB.

Prosimy wszystkich o obecność!

______________________

Biskup Kielecki Jan Piotrowski przypominam zasadę, że obowiązek przygotowania dzieci do I Komunii Świętej spoczywa przede wszystkim na rodzicach i odbywa się w rodzinach, które są Kościołem Domowym. W tym obowiązku rodzice są wspomagani przez księży, siostry zakonne, czy katechetów świeckich. Na proboszczu parafii spoczywa obowiązek zweryfikowania odpowiedniego przygotowania dzieci do Spowiedzi Świętej i przyjęcia I Komunii Świętej.

Prosimy, aby pomóc dzieciom w przygotowaniu się do pierwszej Spowiedzi Świętej (przeprowadzić z dzieckiem rachunek sumienia np. według wzoru podanego w książeczce).