Przyjęcie nowych ministrantów

W dniu dzisiejszym, 10 września 2017 roku, pięciu nowych kandydatów zostało włączonych do grona ministrantów naszej parafii. Podczas tej ceremonii starsi koledzy nałożyli im komże a następnie przyjęci kandydaci złożyli przysięgę ministranta. Ks. Kanonik pobłogosławił im na dalszą służbę przy ołtarzu. Na tej Mszy Świętej po raz pierwszy wykonali posługę liturgiczną przy ołtarzu. Nowo przyjęci ministranci to: Zegadło Wiktor, Sidło Dominik, Lipiński Marcin, Adamczyk Mateusz oraz Bilny Karol. Życzymy wytrwałości oraz rozwoju duchowego w posłudze ministranckiej.