PSALM 3

Panie, jak liczni są moi prześladowcy,

Jak wielu przeciw mnie powstaje,

Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie:

„Nie znajdzie on w Bogu zbawienia”.

 

Ty zaś, o Panie, tarczą moją jesteś i chwałą,

Ty głowę moją podnosisz,

Głośno wołam do Pana,

A On mi odpowiada:

 

– TARCZA MOJA!

– I CHWAŁA…

– … MOJA!