Quiz wysokościowy

Pan Robert – pracowity jak mróweczka – mozoli się przy rozecie, śpiewając piosenkę:
A) Stairways to heaven
B) Winda do nieba
C) Gloria in excelsis Deo…?