Rezurekcja w poranek wielkanocny

W poranek wielkanocny, 4 kwietnia 2021 r. bijące dzwony oznajmiły nam, że Chrystus zmartwychwstał! Procesję rezurekcyjną, która tradycyjnie okrążyła kościół trzy razy, poprowadził ks. Proboszcz.

Po procesji odśpiewaliśmy hymn Te Deum Laudamus, następnie rozpoczęła się Msza św., w czasie której modliliśmy się w intencji wszystkich Parafian, za ks. Tomasza, który obchodzi urodziny oraz pamiętaliśmy także o zmarłym ks. kanoniku Stanisławie Kapicy.

50 dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się jako jeden dzień świąteczny. Obecne dni stanowią Oktawę Paschy – obchodzi się je jako Uroczystość Pańską. Zewnętrznymi znakami Okresu Wielkanocnego jest Paschał, krzyż z czerwoną stułą oraz figura Chrystusa zmartwychwstałego. 

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja, alleluja!