Krzyż drabiną do nieba

Z okazji Niedzieli Palmowej naszego Księdza Proboszcza odwiedziła ekipa z TVP3 Kielce realizująca program „Siewcy Słowa”.