Słowo Boże na Niedzielę Miłosierdzia

Dzisiejsza scena ewangeliczna jest pięknie odmalowana na obrazie Jezusa Miłosiernego. Oto wieczorem w niedzielę wielkanocną Jezus przychodzi do swoich uczniów, staje między nimi i pozdrawia ich mówiąc ,,Pokój wam”. Dając dar Ducha Świętego aby szli i odpuszczali ludziom grzechy. Pierwszy prezent od Zmartwychwstałego dla wspólnoty wierzących to sakrament Pokuty i Pojednania. To prawdziwy znak Bożego Miłosierdzia względem grzesznego człowieka. Do Tomasza apostoła, ale z myślą o nas Jezus kieruje te słowa,, uwierzyłeś ,bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Taki jest cel Ewangelii Janowej abyśmy wierzyli że Jezus jest naprawdę Mesjaszem Synem Boga i abyśmy wierząc w Niego mieli życie wieczne. Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. To zaproszenie Jezus kieruje do nas, dając nam szansę uwierzenia w Jego Zmartwychwstanie i doświadczenia osobistego spotkania z Panem. Jest i Będzie zawsze obecny w Eucharystii, w Słowie, które zostawił. Obecność Jezusa najbardziej uwidocznia się podczas każdej Mszy Świętej, gdy przyjmujemy Komunię Świętą. Doświadczamy spotkania z Żywym Panem, który przenika nas Swoja obecnością. Posyła do nas apostołów, aby byli świadkami Miłosierdzia i głosili je światu poprzez władzę odpuszczania grzechów:,,Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane.

Dzisiejsza niedziela nabiera szczególnego charakteru w kontekście Święta Miłosierdzia Bożego. Przed każdym uczniem Jezusa stoi zadanie, aby być apostołem Miłosierdzia. Ufać i pokładać nadzieję w Miłosierdziu Boga, który poprzez Miłosierdzie najlepiej daje się poznać. I tak do skończenia świata Jezus Nasz Pan i Zbawiciel, który Nas kocha jak nikt. Miłość i Miłosierdzie Jezusa doświadczane przez każdego z nas, niech będzie głoszone tam gdzie jesteśmy.

Słowo na niedzielę TVP 2