Słowo Boże na XVII niedzielę zwykłą

Słowa Ewangelii według św. Mateusza: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Dzisiejsza ewangelia po raz kolejny przybliża nam Królestwo Niebieskie. Jezus poprzez przypowieści o skarbie ukrytym w roli, drogocennej perle oraz sieci uczy słuchaczy mądrości, która niezbędna jest w podążaniu za Bogiem. Jak wiele trzeba nam porzucić, aby zyskać to co najważniejsze? Z czego trzeba zrezygnować, aby ocalić miłość? Jak wiele spraw musi stać się drugorzędne, aby w moim życiu liczył się Bóg? Na te i inne pytania usłyszymy odpowiedź na modlitwie.

Siewcy Słowa TVP 3