Słowo Boże na XXIV niedzielę zwykłą

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Przebaczenie jest wpisane w przestrzeń naszego życia. Bo przecież każdy z nas popełnia błędy i grzechy. Nieświadomie czy też celowo tworzymy sytuacje w których ktoś cierpi, płacze z naszej winy. Obiecujemy, dajemy gwarancję, zarzekamy się w przyjaźń na zabój. Jednak przychodzi słabość i życie obnaża prawdę o człowieku. Czy ma nas to pogrążać? Odpowiedzią niech będzie postawa Piotra Apostoła. Ten który zawiódł, trzykrotnie wyparł się Mistrza, nad swoim grzechem gorzko zapłakał. „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli Ci?” – pyta Jezus Zmartwychwstały nad Jeziorem Tyberiadzkim. Nie wraca do przeszłości, ale patrzy w przyszłość. „Tak Panie, Ty wiesz, że Cię Kocham”. Tylko kochające serce umie przebaczać i przyjąć przebaczenie. 

Słowo na niedzielę TVP 2