SMS z rodzącą

Drodzy czciciele Świętej Joanny Beretty Molla! Przypominamy o inicjatywie modlitwy za wstawiennictwem Świętej, która dotyczy kobiet w trudnym czasie wydawania na świat nowego Życia.

Chcemy objąć modlitwą kobiety w czasie porodu. Każda czcicielka lub ktoś z rodziny – jeśli zechce – może zgłosić rodzącą pod numerem telefonu: 509-987-917, pisząc sms o treści: „sms za rodzącą” i podając imię kobiety. Członkowie Stowarzyszenia podejmą wówczas „szturm” do nieba za kobietę i Jej dziecko przez wstawiennictwo Św. Joanny.

Drodzy Czciciele Świętej Joanny, ponieważ pytacie o „SMS za rodzącą” informujemy, że jest to nasza inicjatywa. Pomysł zrodził się na modlitwie, więc ufamy, że zadziałał Duch Święty, a sama Święta Joanna „upomniała” się o to, iż chce być jeszcze patronką rodzących.

Odbywa się to w następujący sposób:

Dostajemy SMS o treści: SMS za rodzącą (i tu imię kobiety) lub prośbę o modlitwę sformułowaną inaczej.

SMS przesyłany jest do członków Stowarzyszenia, Sympatyków (którzy wyrazili wolę otrzymywania takich wiadomości) i osób nie związanych ze Stowarzyszeniem w żaden sposób, a które także zapragnęły takowe SMS-y dostawać.

Odpisujemy nadawcy SMS-a, że podjęliśmy modlitwę, z błogosławieństwem by Joanna czuwała i wspierała, wypraszając potrzebne Łaski.

Nie mamy konkretnej modlitwy. Każdy podejmuje osobiście taką formę jaką w danym momencie jest w stanie podjąć. W zależności od możliwości, może to być:

* krótkie „westchnienie” do Boga przez wstawiennictwo Świętej Joanny;

* dowolna krótka modlitwa;

* dla tych którzy mają możliwość dziesiątka lub część różańca świętego;

* koronka;

* ofiarowanie Mszy św i Komunii;

* modlitwa pracą;

* a nawet ofiarowanie cierpienia lub trudu.

Zatem nie trzeba być Członkiem ani też Sympatykiem Stowarzyszenia, żeby wziąć udział w akcji modlitewnej. Dla zainteresowanych – wystarczy wysłać SMS-a z informacją, że chce się przyłączyć do modlących się w tych intencjach, podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, na który SMS-y mają być wysyłane. Jedyny warunek dobra wola i gotowość do modlitwy!

 

Dlaczego Serenita