Święty Józef na Białogonie (I)

W Roku Świętego Józefa zapraszamy na krótką refleksję o Świętym Józefie i ze Świętym Józefem. Część pierwsza o Świętym Józefie, który jest Głową Najświętszej Rodziny! I jeszcze o tym, jak nie trafić do piekła! I jak iść przez świat, by życie miało smak wieczności…!

 

Z Ewangelii według świętego Marka (9, 38-48)

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwoma rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.

 

PROŚBA O OPIEKĘ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Chwalebny święty Józefie, pamiętaj o nas i domu naszym. Czuwaj nad nami, najmilszy Stróżu nasz. Pracuj około naszego uświęcenia. Najmilszy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka, zaopatruj nasze potrzeby obecne. Wierny Opiekunie, któremu powierzony został najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją miłościwą opiekę sprawę, którą Ci polecamy … (tu wymieć sprawę) i niechaj skutek jej będzie na chwałę Boga i pożytek dusz naszych. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święty Józefie, módl się za nami!