Święty Józef na Białogonie (IV)

Część czwarta o Świętym Józefie, który jest Józefem Sprawiedliwym. I jeszcze: Mężem troskliwym, Obrońcą Chrystusa, Żywicielem Świętej Rodziny – warto mieć tak wielkiego Patrona!

 

Ojcze wiary trudnej, chroń nas przed niewiarą i wygodnictwem!
Mężu troskliwy, niech nie będzie rozbitych małżeństw i dzieci niczyich!
Obrońco Chrystusa, stań po stronie pokrzywdzonych i biednych!
Żywicielu Rodziny, niech Chrystus w głodnych otrzyma pajdę chleba!
Stróżu Dziewicy, stań między zakochanymi!
Robotniku Nazaretański, naucz nas rzetelnie pracować!
Kotwico nieszczęśliwych, zakwitnij różą w cierpieniach!
Aniele umierających, na progu wieczności rękę podaj!
Patronie szarych dni, bądź nam słońcem wiosennym!

 

PROŚBA O OPIEKĘ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Chwalebny święty Józefie, pamiętaj o nas i domu naszym. Czuwaj nad nami, najmilszy Stróżu nasz. Pracuj około naszego uświęcenia. Najmilszy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka, zaopatruj nasze potrzeby obecne. Wierny Opiekunie, któremu powierzony został najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją miłościwą opiekę sprawę, którą Ci polecamy … (tu wymieć sprawę) i niechaj skutek jej będzie na chwałę Boga i pożytek dusz naszych. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święty Józefie, módl się za nami!