Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

W sobotę, 6 stycznia będziemy przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie Świętem Trzech Króli. W tym dniu po Mszy Świętej kapłan błogosławi kredę,  kadzidło oraz wodę. Krędą piszemy na drzwiach skrót C + M + B + (rok bieżący). Skrót ten jest znakiem zamieszkania domu przez rodzinę chrześcijańską a także prośbą o Boże opiekę i błogosławieństwo – „Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)” (niektórzy tłumaczą to: „Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu”).

Msze Święte jak w niedzielę:

8.00; 10.00; 12.00; 17.00.