VERA ICON

W starym kościele pojawił się obraz Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, Vera Icon, nazywany „Przemienieniem Pańskim”.

Ikonę otrzymaliśmy od Naszego Biskupa Jana, który onegdaj proboszczował u Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Do ikony Ksiądz Biskup dodał specjalny prezent dla dzieciaków – kolorową książeczkę pt. Legenda o Przemienieniu Pańskim.

A przy okazji wizyty w starym kościółku możemy obejrzeć wystawę pt.  Księga Psalmów Świętokrzyskich…!