Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek, 6 kwietnia 2023 r. uroczystą Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne Męki Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mszy świętej przewodniczył ks. Proboszcz, a homilię wygłosił ks. Michał.

Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” dzwoniły wszystkie dzwony i dzwonki, które odtąd zamilkły, aż do Wielkiej Soboty, kiedy to obwieszczą radość ze zmartwychwstania.

W czasie homilii ks. Michał zastanawiał się m.in. Kim jest kapłan? – „Widzicie nas codziennie: w kościele, przy ołtarzu, w konfesjonale, w szkole, w szpitalu, w kancelarii i na pewno zastanawiacie się: kim jest ten człowiek, który taką posługę pełni?”.

Kaznodzieja zauważył także, że „nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa. Przystępujmy więc, jak najczęściej do Stołu Eucharystii. Przystępujmy do Stołu Eucharystii z całą rodziną”.

Podczas Liturgii Eucharystycznej użyto I Modlitwy Eucharystycznej – tzw. Kanonu rzymskiego, który ma bardzo uroczystą oprawę.

Nie zabrakło także życzeń dla kapłanów, które w imieniu wszystkich parafian wypowiedziała pani Mariola Wojciechowska.

Na zakończenie Mszy św. nie usłyszeliśmy słów: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział uczniom „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. W uroczystej procesji, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Wystawienia – tak zwanej Ciemnicy, przy śpiewie pieśni „Sław języku tajemnice”.

Po zakończeniu ceremonii nastąpiło obnażenie ołtarza, które oznacza cierpiącego Chrystusa, który wyzuł się wszystkiego. Następnie wszyscy chętni – zachęceni na kazaniu – mogli podejść i oddać cześć ołtarzowi, na który każdego dnia przychodzi Chrystus.

  

Foto: Sławomir Mazur