Wielki Czwartek – dziękczynienie za Eucharystię i Kapłaństwo

W Wielki Czwartek, 14 kwietnia 2022 r. uroczystą Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne Męki Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Michał Olejarczyk.

W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” dzwoniły wszystkie dzwony i dzwonki, które odtąd zamilkły, aż do Wielkiej Soboty, kiedy to obwieszczą radość ze zmartwychwstania.

    

W czasie homilii ks. Michał Olejarczyk mówił m.in. o największym Cudzie, jakim jest Eucharystia. Kaznodzieja wspomniał o Cudach Eucharystycznych, które dokonały się na świecie, a których jest ponad 130.

Podczas Liturgii Eucharystycznej użyto I Modlitwy Eucharystycznej – tzw. Kanonu rzymskiego, który ma bardzo uroczystą oprawę.

Nie zabrakło także życzeń dla kapłanów, które w imieniu wszystkich parafian wypowiedziała pani Mariola Wojciechowska.

Na zakończenie Mszy św. nie usłyszeliśmy słów: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział uczniom „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. W uroczystej procesji, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Wystawienia – tak zwanej Ciemnicy, przy śpiewie pieśni „Sław języku tajemnice”.

Po zakończeniu ceremonii nastąpiło obnażenie ołtarza, które oznacza cierpiącego Chrystusa, który wyzuł się wszystkiego.

Foto: Jakub Węgrzyn