Wigilia Paschalna w Wielką Noc Zmartwychwstania

Wielka Sobota jest dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Do południa błogosławiliśmy pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się Wigilia Paschalna, najważniejsza celebracja roku liturgicznego, której przewodniczył ks. Michał, a homilię wygłosił ks. Tomasz.

Wieczorne obrzędy rozpoczęły się przed kościołem – przy ognisku, gdzie został poświęcony ogień i nowy Paschał symbolizujący Zmartwychwstałego Chrystusa. W czasie Liturgii Światła ks. Michał wniósł do ciemnego kościoła zapalony Paschał. Po drugim odśpiewaniu „Światło Chrystusa” wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece. Po intronizacji Paschału i okadzeniu go wysłuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego „Exultet”.’

Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa. Wysłuchaliśmy trzech czytań ze Starego Testamentu i dwóch z Nowego Testamentu (w tym Ewangelii). Czytania proklamowane były przez osoby dorosłe.

Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu główny celebrans zaintonował hymn: „Chwała na wysokości Bogu”. Rozdzwoniły się wtedy wszystkie dzwony i dzwonki oznajmiając, że Chrystus Zmartwychwstał! W tym czasie Pan Kościelny Czesław zapalił od Paschału świece ołtarzowe – symbolizuje to przejście ze Starego do Nowego Testamentu.

Po homilii, którą wygłosił ks. Tomasz, rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna. Najpierw wzywaliśmy wstawiennictwa Wszystkich Świętych w Litanii ku ich czci, następnie główny celebrans pobłogosławił wodę chrzcielną i wszyscy z zapalonymi świecami odnowili Przyrzeczenia chrzcielne.

Ostatnią częścią celebracji Wigilii Paschalnej była Liturgia Eucharystyczna – szczytowy moment świętowania Wielkiej Nocy. Msza św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem i rozesłaniem z podwójnym wezwaniem „Alleluja”.

Po Wigilii Paschalnej – zgodnie z tradycją – podjęliśmy dalsze czuwanie przy Grobie Pańskim, które już odbywało się w radości, bowiem Chrystus zmartwychwstał!

Foto: Sławomir Mazur