Wigilia Paschalna w Wielką Noc Zmartwychwstania

W Wielką Sobotę – po zachodzie słońca – rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Liturgia Wigilii Paschalnej, której przewodniczył ks. Tomasz.

Obrzędy rozpoczęły się przed kościołem – przy ognisku, gdzie został poświęcony ogień i nowy Paschał symbolizujący Zmartwychwstałego Chrystusa. W czasie Liturgii Światła ks. Tomasz wniósł do ciemnego kościoła zapalony Paschał. Po drugim odśpiewaniu „Światło Chrystusa” wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece. Po intronizacji Paschału i okadzeniu go wysłuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego „Exultet”, które wyśpiewał ks. Michał.

Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa. Wysłuchaliśmy trzech czytań ze Starego Testamentu i dwóch z Nowego Testamentu (w tym Ewangelii). Czytania proklamowane były przez członków Oazy Rodzin.

Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu główny celebrans zaintonował hymn: „Chwała na wysokości Bogu”. Rozdzwoniły się wtedy wszystkie dzwony i dzwonki oznajmiając, że Chrystus Zmartwychwstał! W tym czasie ministrant Mikołaj zapalił od Paschału świece ołtarzowe – symbolizuje to przejście ze Starego do Nowego Testamentu.

Homilię wygłosił ks. Tomasz. Mówił w niej o radości, jaka płynie z faktu Zmartwychwstania Chrystusa. – Dzisiejsza liturgia bogata jest w Słowo, a także w symbole, które nam towarzyszą – mówił.

Po homilii rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna. Najpierw wzywaliśmy wstawiennictwa Wszystkich Świętych w Litanii ku ich czci, następnie główny celebrans pobłogosławił wodę chrzcielną i wszyscy z zapalonymi świecami odnowili Przyrzeczenia chrzcielne.

Ostatnią częścią celebracji Wigilii Paschalnej była Liturgia Eucharystyczna – szczytowy moment świętowania Wielkiej Nocy. Msza św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem i rozesłaniem z podwójnym wezwaniem „Alleluja”.

Po Wigilii Paschalnej – zgodnie z tradycją – podjęliśmy dalsze czuwanie przy Grobie Pańskim, które już odbywało się w radości, bowiem Chrystus zmartwychwstał!

Foto: Jakub Węgrzyn