Wprowadzenie nowego proboszcza

Niedziela, 8 listopada 2020 r. była radosnym dniem dla naszej parafii. Podczas Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się liturgiczne wprowadzenie w urząd nowego proboszcza – ks. Stefana Radziszewskiego. W imieniu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego wprowadzenia dokonał ks. dr Mirosław Cisowski – wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa.

W drzwiach kościoła odbyło się powitanie nowego Księdza Proboszcza oraz pokropienie wiernych wodą święconą. Następnie procesja udała się do prezbiterium. Został odczytany dekret Biskupa Kieleckiego o mianowaniu nowego proboszcza, następnie ks. Mirosław Cisowski przekazał ks. Stefanowi Radziszewskiemu klucze do kościoła i wszystkich budynków parafialnych. W imieniu wszystkich parafian słowa powitania wypowiedziała pani Edyta Wiecha wraz z rodziną.

Homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks. Mirosław Cisowski, wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa. – Urząd proboszcza wiąże się z odpowiedzialnością. Parafia to ludzie, za których bierze się odpowiedzialność i z tej odpowiedzialności trzeba będzie się rozliczyć przed Panem Bogiem. W Kościele są trzy stanowiska, które się wiążą z realną władzą: papież, biskup i proboszcz. Wiążą się one również właśnie z odpowiedzialnością. To ważny dla ciebie dzień, kiedy rozpoczynasz bycie pasterzem tej wspólnoty, abyś prowadził ją do zbawienia, karmił powierzonych ci wiernych Słowem Bożym i umacniał sakramentami. Przyciągaj do Chrystusa wszystkich swoim uśmiechem, dobrocią, mądrością, pobożnością i gorliwą pracą – mówił ks. Cisowski.

Po homilii, nowy proboszcz złożył wyznanie wiary. Na zakończenie wszyscy wierni zaśpiewali uroczyste Te Deum.

– Dowiedziałem się o swojej nominacji od Biskupa Kieleckiego 3 listopada, w dniu wspomnienia św. Marcina de Porres. Był on niezwykle pokornym, pobożnym i pracowitym człowiekiem. Życzę nam wszystkim pokory, pobożności i pracowitości, bo z tym zawsze człowiekowi jest do twarzy. Niech nam wszystkim Pan Jezus błogosławi. Nie dajmy się – mówił na zakończenie ks. proboszcz Stefan Radziszewski.

Nowy proboszcz zastąpi na urzędzie zmarłego 25 października br. ks. kanonika Stanisława Kapicę – budowniczego naszego kościoła.

Foto: Jerzy Kenig