Wprowadzenie relikwii św. Rity

Ostatnia niedziela października była w naszej parafii obchodzona jako „Niedziela ze Świętymi”. W tym dniu odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Rity, które otrzymaliśmy od Księdza Biskupa Mariana Florczyka.

Słowo Boże w czasie Mszy świętych głosił ks. kanonik Janusz Mularz, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, gdzie od 2016 roku rozwija się kult św. Rity. Kaznodzieja przytoczył kilka świadectw otrzymanych łask, które złożyli wierni wytrwale modlący się za wstawiennictwem tej włoskiej zakonnicy oraz zachęcał do żarliwej modlitwy za wstawiennictwem świętych.

Na Mszę świętą o godz. 10.00 przybyli do naszej parafii Święci i Błogosławieni, w których postacie wcieliły się nasze dzieci, a przy figurze Matki Bożej Fatimskiej można było oddać cześć relikwiom świętych i błogosławionych.

Foto: Sławomir Mazur