Wyjazd do MK Bowling

25 października grupa ministrantów naszej parafii wybrała się na wyjazd do kręgielni. Szczególne podziękowania składamy rodzicom, p. Marcinowi Węgrzynowi, p. Piotrowi Bilnemu, p. Pawłowi Kur, p. Łukaszowi Kulpińskiemu za pomoc i zaangażowanie w organizację spotkania.