XVIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Zachęcamy do udziału w XVIII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym organizowanym przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach oraz Diecezję Kielecką. Odbędzie się on 23 września 2017 r. a jego mottem przewodnim będą słowa „Idźcie i głoście tajemnicę krzyża”. Wielość tras pielgrzymkowych, prowadzących przez urocze miejsca Gór Świętokrzyskich, będzie okazją do poznania piękna przyrody, historii i dziedzictwa kulturowego regionu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej tego wydarzenia. 

XVIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy