Za nami pierwszy Wieczór Fatimski

W czwartek, 13 maja 2021 r. rozpoczęliśmy odprawianie tegorocznych Nabożeństw Fatimskich – dokładnie w 104 rocznicę pierwszego objawienia i 40 rocznicę zamachu na św. Jana Pawła II.

O godz. 19.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz. Po Eucharystii odmówiliśmy różaniec pokutny. Z zapalonymi świecami, z rękami wzniesionymi ku górze rozważaliśmy Tajemnice Radosne. Następnie udaliśmy się w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła.

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował wszystkim za obecność, udzielił błogosławieństwa i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Foto: Sławomir Mazur