Zaproszenie na sympozjum poświęcone Seminarium

Z okazji 290. rocznicy powstania Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza na sympozjum naukowe, które odbędzie się 25 listopada br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach o godzinie 9:00.

Program sympozjum:

Ks. dr Tomasz Gocel, „Pamiętajcie o uwięzionych” (Hbr 13,3) – profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach prześladowani przez władze komunistyczne (1949-1963).
Ks. dr Jan Nowak, Wkład kieleckich biblistów i homiletów w rozwój kultury teologicznej i piśmiennictwa religijnego w latach 2002-2017 w Polsce.
Ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik, Reforma liturgii – Przejście Ducha Świętego przez Kościół – Spełnienie wieloletniego oczekiwania – Nieoczekiwany zwrot ku przeszłości.
Ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski, Znaczenie posoborowej odnowy teologii moralnej dla życia chrześcijańskiego.
Ks. dr Paweł Tkaczyk, Ks. dr Józef Zdanowski – opiekun sztuki sakralnej.