Że Polak i Polak

Humorystyczny portret Polaków w wersji Ludwika Jerzego Kerna (wiersz Nowy Kossak) – z Wojciechem Kossakiem w tle (obraz Ułan i dziewczyna)

Hoże dziewczę płacze,
Konik nóżką grzebie,
Polacy od wieków
Twardzi są dla siebie.
 
Francuz Francuzowi
funduje ślimaka,
A Polak najchętniej
Podgryza Polaka.
 
Hiszpanowi Hiszpan
Gra na tamburynie,
A Polak podkłada
Polakowi świnię.
 
Włoch tak kocha Włocha
Jak pawica pawia.
A Polak Polaka
Do wiatru wystawia.
 
Anglik Anglikowi
Robi przyjemności,
Polak Polakowi
Przykrości zazdrości.
 
Konik nóżką grzebie,
Płacze dziewczę hoże,
Polak dla Polaka
Z pyskiem albo z nożem.
 
Rzadko Polakowi
Polak dobrze zrobi,
To już takie nasze
Narodowe hobby.
 
A tak by się chciało
Wstawić do czytanki
Że Polak i Polak
To są dwa bratanki.