Zmiana ks. wikariusza

Decyzją ks. bp. Jana Piotrowskiego, ks. Adam Koćwin, dotychczasowy wikariusz naszej parafii, z dniem 22 sierpnia, został mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Strawczynie. Z serca dziękujemy ks. Adamowi za gorliwą i pełną troski duszpasterskiej trzyletnią posługę w naszej parafii. Jednocześnie witamy nowo przybyłego wikariusza ks. Łukasza Bisia. Zarówno ks. Łukaszowi, jak i ks. Adamowi życzymy wielu Łask Bożych i asystencji Ducha Świętego na nowych parafiach w prowadzeniu posługi duszpasterskiej.