Nabożeństwo Fatimskie

Po raz ostatni w tym roku, na wspólnej Eucharystii i modlitwie różańcowej zgromadziła nas Matka Boża z Fatimy. W roku 100 – lecia Objawień Fatimskich modliliśmy się o pokój na świecie, nawrócenie grzeszników oraz intencjach własnych. W swoim słowie ks. Kanonik przypomniał o wartości modlitwy, budowaniu na wartościach ponadczasowych oraz wytrwałości, gdy cierpienie, choroba wyciskają brzemię na naszym życiu.

To ostanie nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych, którzy z ufnością codzienne sprawy zawierzają Bogu na modlitwie różańcowej przez wstawiennictwo Matki Najświętszej.